Pensioen

Ik heb een goed pensioen! Dat zegt iedereen, dus het zal bij mij ook wel het geval zijn. Helaas worden we de afgelopen jaren steeds meer geconfronteerd met pensioenfondsen die het pensioen niet meer indexeren of overstappen naar een “beschikbare-premie-stelsel”.
Wat betekent dat concreet voor u en uw portemonnee vanaf 65-jarige leeftijd? In het intakegesprek maken we een inventarisatie van uw persoonlijke en financiële leven. Het geeft u direct inzicht in uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenssituatie. Vaak leidt een dergelijke overzicht al tot het opzeggen van langlopende polissen, waarvan u al heel lang het gevoel heeft dat ze overbodig zijn, omdat ze niet zullen leiden naar de oplossing van uw inkomenstekort in de toekomst.

Pensioenen in eigen beheer wordt door de snel veranderende wet- en regelgeving steeds complexer. Diana heeft zich met de opleiding fiscaal pensioenrecht gespecialiseerd. In haar praktijk maakt zij niet alleen de pensioenberekeningen voor de jaarrekeningen, maar lost zij tevens de hiaten op die civielrechtelijk en fiscaal in het verleden zijn ontstaan bij pensioenen in eigen beheer (DGA), dit doet zij ook voor collectieve regelingen in het MKB.